Victoriafonden

Kronprinsessan Victoria

Kronprinsessan Victoria

Kronprinsessan Victorias Fond är en insamling i regi av Radiohjälpen. Den har kommit till stånd i syfte att ge extra stöd till fritid och rekreation för barn med kroniska sjukdomar och olika funktionshinder. Texten nedan är ett utdrag från Radiohjälpens hemsida där du kan läsa mer om Victoriafonden.

Kronprinsessan Victorias Fond startade som en insamling i Radiohjälpens regi 1997. Insamlingen uppmärksammas framförallt ( i samband med nationaldagsfirandet i Sveriges Televisions programkanaler den 6 juni samt ) den 14 juli då Kronprinsessan firar sin födelsedagpå Öland.

Radiohjälpen utfärdar Gratulations- och Minneskort till förmån för Kronprinsessan Victorias Fond. Gåvor till Radiohjälpen går oavkortat till mottagande organisation/förening.

Fonden erhåller gåvor främst från allmänheten men också från företag.