Varma Gratulationer på 70-årsdagen önskar vi idag till P O Amnér!

PO