Barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har samma rätt till en aktiv fritid som alla andra barn i Sverige. Radiohjälpens insamling till Kronprinsessan Victorias fond möjliggör detta genom stöd vid bl.a. lägerverksamhet, resor/utflykter och olika idrotter – aktiviteter som ofta kräver resurser för extra personal och anpassad utrustning. Syftet är att stödja aktiviteter som bland annat bidrar till en aktiv fritid, att bryta isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan och till att träffa nya vänner.

Fonden startade 1997 som Radiohjälpens Nationaldagsinsamling för Kronprinsessan Victorias fond, när Kronprinsessan Victoria tackade ja till att vara beskyddare för fonden. Fram till 2001 var insamlingsaktiviteterna koncentrerade till firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm men fr o m 2002 har fokus legat på firandet av Kronprinsessans födelsedag i Borgholm 14 juli i samband med programmet Victoriakonserten – Grattis Kronprinsessan!

Sedan starten samt till och med 2017 har drygt 131 miljoner kronor samlats in. Här kan du läsa mer om och stödja Kronprinsessan Victorias fond. Radiohjälpen utfärdar även Gratulations- och Minneskort till förmån för fonden.

Lämna ett svar